מילים לשיר אברה'מלה מלמד

דן אלמגור

מילים: דן אלמגור
לחן: עממי חסידי

אצל מי
נופלת הפרוסה, כשהחמאה למטה?
אצל אברמ'לה מלמד.
ומי
מנסה להרביץ תורה לתלמידיו,
והם מרביצים לו בחזרה?
אברמ'לה מלמד.

אברמ'לה מלמד
אברמ'לה מלמד
אברמ'לה מלמד
אברמ'לה מלמד

מי
ידע בעל פה את כל "שירת הים"
אבל כמעט טבע במקווה?
אברמ'לה מלמד
ומי
פתח את הדלת לאליהו הנביא ב"שפוך חמתך" -
ונכנסה חמותו, ובאמת שפכה עליו?
אברמ'לה מלמד!

אברמ'לה מלמד...

מי
נפל מראש אילן גבוה
דוקא בראש השנה לאילנות?
אברמ'לה מלמד!
ומי
שרף את ביתו בל"ג בעומר,
וגילה רק אז -
שהביטוח נגמר בפורים?
אברמ'לה מלמד.

אברמ'לה מלמד...

למי
קרה נס של חנוכה
וקנה פך שמן לשמונה ימים,
שהספיק לו ליום אחד (בקושי)?
לאברמ'לה מלמד.
אצל מי
התפגר התרנגול הלבן בערב יום הכיפורים
ונשארה לו רק אישתו, לכפרות?
אברמ'לה מלמד.

אברמ'לה מלמד...

מי
ברך שבעה ימים על האתרוג,
וגילה לבסוף שזה היה סתם לימון?
אברמ'לה מלמד.
מי
התאמץ בראש השנה לתקוע בשופר "שברים"
אבל לבסוף יצא לו רק שבר אחד?
אברמ'לה מלמד.

אברמ'לה מלמד...

מי
התחתן עם בתו המכוערת של הגביר
יום לפני שאביה פשט את הרגל?
אברמ'לה מלמד.
ומי
גילה רק באמצע ברית המילה של בנו בכורו
שהנימול הוא בעצם ילדה?
אברמ'לה מלמד.

אברמ'לה מלמד...

שיתופים

ניווט