מילים לשיר ובאו האובדים

מן המקורות

מילים: מן המקורות
לחן: שלמה קרליבך

ובאו האובדים בארץ אשור
והנדחים בארץ מצרים.
ובאו האובדים בארץ אשור
והנדחים בארץ מצרים.

והשתחוו לה' בהר הקודש
והשתחוו לה' בהר הקודש
והשתחוו לה' בהר הקודש
והשתחוו לה' בהר הקודש.

בירושלים, בירושלים, בירושלים, בירושלים
בירושלים, בירושלים, בירושלים.

שיתופים

ניווט