מילים לשיר למה

שמרית אור

מילים: שמרית אור
לחן: אריק רודיך

למה
מי יגיד לי למה לי בלב
נמה
היונה בת הכאב
למה
מי יגיד לי למה הוא אוהב
שמה
איזור בת עורב

מי יגלה לי
מי יגלה לי - איזה דרך הוא עובר
מי יגלה לי
מי יגלה
גם אחכה כולי עם הרוח הגוברת

למה
מי יגיד לי למה בחשאי
כמה
פעמים בא הוא אלי
למה
מי יגיד לי למה לעיני
שמה
נעלם ודי
למה
מי יגיד לי למה לי בלב
קמה
היונה להתעופף
למה
מי יגיד לי למה הכאב
בתוכי צורב.


שיתופים

ניווט