מילים לשיר עד עולם

דן אלמגור

מילים: דן אלמגור
לחן: נועם שריף

אבינו מלכנו עלינו רחם
את מקדשנו כונן והקם
במהרה גלה כבוד מלכותך
הביאנו לציון עירך
לביתך רחמנא השיבנו ברינה
ובנהו בשמחת עולם.

ליי ליי ליי ליי ליי ליי...

מתי זה מלכנו שוכן מרומים
יבוא המשיח בשער הרחמים
וילדים נראה משחקים
ברחובות ציון השוקקים?
כי שלום בעירך ושלווה באוהלך
מעתה ועד עולם.

ליי ליי ליי ליי ליי ליי...


שיתופים

ניווט