מילים לשיר דרשתי קרבתך

רבי יהודה הלוי

מילים: רבי יהודה הלוי
לחן: סיני תור

דרשתי קירבתך
בכל ליבי קראתיך

דרשתי קירבתך
בכל ליבי קראתיך

ובצאתי לקראתך
לקראתי מצאתיך
ובפלאי גבורתיך
בקודש חזיתיך


שיתופים

ניווט