מילים לשיר יש חור בדלי

דן אלמגור

מילים: דן אלמגור
לחן: עממי תימני

יש חור בדלי, תביטי נא יונה
המים נוזלים, יש חור בדלי.

תסתום אותו יוסף, הו יוסף, הו יוסף.
תסתום אותו, יוסף, הו יוסף, תסתום.
במה לסתום תגידי לי יונה?
במה לסתום? הגידי במה?

בקש, הו יוסף, הו יוסף, הו יוסף.
בקש, הו יוסף, תסתום אותו בקש.
הקש הוא ארוך קצת, תביטי נא יונה
הקש הוא ארוך, אנא תני לי עצה.

קצר אותו יוסף, הו יוסף, הו יוסף.
קצר אותו יוסף, הו יוסף, קצר!
במה אקצרנו, תגידי לי, יונה.
במה אקצרנו, תגידי במה?

בגרזן, הו יוסף, הו יוסף, הו יוסף.
בגרזן הו יוסף קצר בגרזן.
קהה הגרזן תביטי נא יונה
קהה הגרזן, איננו משחז.

תשחיז אותו יוסף, הו יוסף, הו יוסף.
תשחיז אותו יוסף, הו יוסף - תשחיז.
במה להשחיז אותו, תגידי לי יונה
במה להשחיז אותו, תגידי במה?

באבן משחזת! - משחזת? - משחזת!
באבן משחזת, הו יוסף, באבן.
האבן יבשה כבר, תביטי נא יונה,
האבן יבשה כבר, הביטי, יבשה.

תרטיב אותה יוסף,הו יוסף, הו יוסף.
תרטיב אותה יוסף, את האבן תרטיב.
במה להרטיב אותה? תגידי לי יונה,
במה להרטיב אותה, תגידי במה?

- במים! - במים? - נסה פעם מים!
כי מים, הו יוסף, מאד מרטיבים.
במה להביא את המים, יא יונה
במה להביא את המים , במה?

בדלי, הו יוסף, הו יוסף, הו יוסף.
בדלי. תביא את המים בדלי.
יש חור בדלי, תביטי נא יונה,
המים נוזלים כי בדלי יש חור.

שיתופים

ניווט