מילים לשיר חייכי

שמוליק קראוס

מילים: ייבי
לחן: שמוליק קראוס

את תמיד תחייכי עת
תפתחי לי את הדלת
לעולם בי לנזוף לא תדעי
לא תדעי

הן מצאתיך שדודה ואילמת
ואיך זה, איך זה
איך זה עלי תכעסי?
הן מצאתיך שדודה ואילמת
איך זה עלי תכעסי?

צרורות צרורות של שירים
לך הגשתי שהיו
שהיו מרפא לליבך
לליבך

בחיוך של תקווה
ובחן של אישה נדלקה
נדלקה בעיניי דמותך
חיוך של תקווה
ובחן של אשה אז
אז ביקשת את ליבי

מה היה לו ללב?
מה קרה לו?
כן היום הדברים כה שונים
כה שונים

אך חשוב כי שנית
שנית תחייכי ויוטב לו
ויוטב לו ללב
חשוב כי שנית
שנית תחייכי
איך זה עלי תכעסי?
איך זה עלי תכעסי?

שיתופים

ניווט