מילים לשיר לך הממלכה

תרצה אתר

מילים: תרצה אתר
לחן: עדי רנרט

הרבה הרבה שנים הבטחת לי מרצונך
אך עוד כולן שלך הן
כולן שלך
הרבה הרבה כוחות עברו אל תוך דמי מתוך דמך
אך עוד כולם שלך הם
כולם שלך

דברים נעלמים עוברים אלי ממך בחשיכה
אך עוד כולם שלך הם
כולם שלך
סודות נהדרים שרים בתוך גופי את ניגונך
אך עוד כולם שלך הם
כולם שלך

אינך חייב לתת דבר בעצם
אינך חייב להישבע כמו באגדה
אך כתום השנים הסיפור יסופר
והנדר יושלם...
רציתי רק שתדע.

הרבה הרבה עלים השרת בשבילי מאילנך
אך עוד הרי שלך הם
כולם שלך
הרבה הרבה מילים דברת באזני מרצונך
אך עוד כולן שלך הן
כולן שלך

אינך חייב...


שיתופים

ניווט