מילים לשיר פצח בזמר

לא ידוע

מילים: מתתיהו שלם
לחן: מתתיהו שלם

פשטו כבשים עדרים, עדרים,
צהלה בכפרים בכפרים.
פשטו בשלף בני הטלף,
בקול שמחה בזוג וצליל.
הך חלילי יה-ח-לילי.
הך חלילי יה-ח-לילי.

האספו רועי הצאן בואו לי!
עצרת חג אצל נבל הכרמלי.
חג רב חשב בזה הנשף,
חי רועה וחי הצאן -
הך חלילי יה-ח- לילי.

פצח בזמר גוז הצמר
האספו רועי הצאן,
שמח בן חיל בזה הליל -
חג הגז בכפר מעון.


שיתופים

ניווט